Otcovská poporodní péče a její výše

Určitě nikoho nepřekvapí skutečnost, že když se narodí miminko, jedná se o velkou slávu. Bohužel se mnohdy nemusí jednat jen o samé radosti, ale i strasti. Může se jednat například o strasti po stránce finanční. Jestli je někdo, kdo se snaží rodičům po finanční stránce alespoň z malé části pomoct, pak je to stát. Ten nabízí možnost peněžité dávky. První dny narození svého dítěte řešili tatínci nejčastěji dovolenou. Nyní pro ně stát ale připravit možnost peněžité dávky, kdy budou otcové mít možnost být s miminkem doma a ještě za to dostanou peníze. Nárok na tento typ dávek mají ti tatínkové, kteří nejenže pečují a dané dítě, ale jsou také zapsáni v jeho rodném listě.
ruce rodičů

O dávku mohou v dnešní době zažádat i rodiče adoptivní nebo pěstouni. Vážou se k tomu ale daná pravidla, která je třeba si předem řádně přečíst. Vše je potřeba mít podloženo rozhodnutím soudu.

Možná se teď ptáte, jak je to s čerpáním této konkrétní dávky . Lze ji čerpat do šesti týdnů věku. O dávku si ale nemohou zažádat tatínkové, kteří jsou ve výkonu trestu.

Jestliže byste této otcovské dovolené chtěli využít, je třeba být zaměstnán. Není zde navíc určena dobra trvání na pojištění. O něco složitější to ale mají tatínkové, kteří podnikají. Účast na nemocenském pojištění je totiž dobrovolná. Aby mohli této dávky využít, je třeba, aby účast na nemocenském pojištění trvala v době žádosti 3 měsíců. Podmínkou je, že po nástupu na otcovskou dovolenou se nesmí hned ukončit.

Termín nástupu si tatínci mohou určit sami a to do věku šesti týdnů miminka. Výhodné je, že stát vyplácí i zpětně a trvá 7 kalendářních dní.
klobouček zvoneček

Pokud se vám narodí dvojčata, i v tomto případě se počítá 7 kalendářních dní. Otcovská dovolená se nenásobí.

Dávka se navíc vypočítává stejně jako nemocenská a to z denního základu. Platba vám bude dodána na účet nebo pomocí složenky.

Pokud byste si o dávku chtěli zažádat, pak určitě nezapomeňte na příslušný úřad vzít tiskopis, který vám dají úřednice, nebo jej naleznete na stránkách ČSSZ.