Proč je maximální povolená rychlost tak důležitá


Již malé dÄ›ti mnohdy znají limit maximální povolené rychlosti v naší zemi. Zná je i naprostá vÄ›tÅ¡ina lidí, kteří nevlastní Å™idiÄský průkaz, což je jen další důkaz toho, jak důležité pro nás jsou. A to hned z nÄ›kolika důvodů.

 

Pro Å™idiÄe mají samozÅ™ejmÄ› ten význam, že se jimi musíme řídit naprosto vÅ¡ude. V naší republice neexistuje místo, kde bychom mohli jezdit neomezenou rychlostí, snad s výjimkou automobilových a motocyklových stadionů. Na běžných komunikacích je vÅ¡ak vždy rychlost omezena, aÅ¥ se nám to líbí nebo ne.

 

znaÄka omezení rychlosti

 

Také je pravdou, že se právÄ› dodržování tohoto pravidla zdaleka nejsnadnÄ›ji kontroluje, aÅ¥ už to provádíme sami pomocí tachometru, nebo má nÄ›jakou akci policie. PrávÄ› rychlost je ostatnÄ› jednou z vÄ›cí, která je nejÄastÄ›ji sledována.

 

K tomuto úÄelu již dnes máme i automatické radary. Ty jsou mnohdy nainstalovány například na semaforech nebo na lampách u frekventovaných silnic. Zde je totiž nejvÄ›tší Å¡ance, že Å™idiÄi daný limit pÅ™ekroÄí. Pokud se tak stane, automobil je vyfotografován. Tato fotografie je následnÄ› odeslána spolu s přísluÅ¡nými daty, jako je naměřená rychlost, datum a pÅ™esný Äas, na přísluÅ¡né policejní oddÄ›lení. Zde jsou z nÄ›j vyvozeny důsledky, obvykle spoÄívající v pokutÄ› pro majitele vozidla.

 

maximální povolená rychlost v obci

 

SamozÅ™ejmÄ› se můžeme ptát, proÄ je právÄ› tento parametr tak bedlivÄ› sledován. Je to samozÅ™ejmÄ› nejen pro relativní jednoduchost celého procesu, ale také proto, že právÄ› pÅ™ekroÄení rychlosti je jednou z nejÄastÄ›jších příÄin dopravních nehod a zároveň také tím, co Å™idiÄi nejÄastÄ›ji pÅ™ekraÄují, aÅ¥ už vÄ›domÄ› Äi nevÄ›domÄ›.

 

MÄ›li bychom si vÅ¡ak uvÄ›domit, že tyto limity byly zavedeny pÅ™edevším pro naÅ¡i bezpeÄnost. Navíc se v podstatÄ› neustále zvedají, jak se na trhu objevují novÄ›jší, silnÄ›jší a pÅ™edevším bezpeÄnÄ›jší stroje. RozhodnÄ› se tedy vyplatí je dodržovat. ZnaÄnÄ› tak snížíme Å¡anci, že se dostaneme do dopravní nehody a utrpíme vážné zranÄ›ní, nebo dokonce pÅ™ijdeme o život.