Vytvořte si pasivní příjem

Pasivní příjem je často definován jako peníze, které můžete vydělat, když spíte nebo jste na dovolené, tedy aniž byste pracovali aktivně. To není úplně neobvyklé, ale často se zapomíná, že ve většině případů budete muset investovat spoustu času a práce, než se to stane. Velkou výhodou je, že s malým úsilím můžete dosáhnout násobku zisku. Dokonce i když budete muset na začátku investovat spoustu času a odhodlání a pravděpodobně se vám vrátí jen velmi málo peněz zpět, větší zisk se projeví až v delším časovém úseku. Protože peníze vám mohou plynout, pokud již danou aktivitu nevykonáváte. Pojem pasivní příjem lze rozdělit do dvou kategorií: příjmů z portfolia a pasivního externího příjmu.
čtyři kolegové
U příjmů z portfolia je nejprve investována určitá částka peněz. Příkladem toho by bylo investování do akcií. To však znamená, že potřebujete nějaký startovní kapitál. Naproti tomu ve druhé variantě je investice do práce, která má být dokončena. Jako příklad lze uvést psaní e-knihy.

 

Zde jsou některé způsoby, jak můžete vytvořit pasivní příjem.

 

1. Klasickým zdrojem pasivního příjmu je pravidelný příjem prostřednictvím úroků a dividend. To však nejdříve vyžaduje kapitál, který můžete investovat. Investování do cenných papírů je dalším způsobem, jak pasivně vydělat peníze. Toho lze dosáhnout formou přímých nákupů akcií nebo ve formě fondů. Nevýhodou investování do akcií je však to, že distribuce dividend se často koná pouze jednou za rok a platby jsou často rozloženy v delším časovém úseku.

 

2. Online peněžní obchody: Peníze rostou, když jsou investovány, vypůjčeny a splaceny, včetně úroků. V zásadě to funguje i v dnešní se v digitální éře. Nicméně je nyní také možnost online zpřístupnit peníze ostatním pro dosažení zisku. Samozřejmě, to je riskantní i u renomovaných poskytovatelů. Na oplátku můžete očekávat vysoké úrokové sazby. Zatímco na investice do Bitcoinu je už pozdě, máte možnosti investovat například do různých P2P půjček atd.

zlatý čuník

3. Nemovitost jako objekt výnosu: Nemovitost se stává zajímavou pouze pro pasivní příjem, pokud se používá jako výnosný objekt a nikoliv pro vlastní potřebu. V případě pronájmu nemovitostí je možné prostřednictvím plateb za pronájem získat pravidelný peněžní tok.

 

4. Zpeněžit blog nebo webové stránky s reklamou: pokud provozujete vlastní webové stránky nebo blog, můžete sami prodávat reklamu. Zejména pro blogy s vysokou návštěvností se nabízí prodej reklamních ploch, jako je bannerová reklama.