Nižší poplatky za předčasné splacení hypotéky nejsou v nedohlednu

Česká národní banka nyní chystá změny, které zpřísní naopak pravidla poskytovatelům hypotečních bank ve věci poplatků za předčasné splácení úvěrů. Změna by měla přímo nařizovat, jaké poplatky si může banka účtovat, pokud splácející doplatí hypotéku předčasně a mimo tak zvané období fixace. To znamená, že by mělo být možné splatit úvěry i v době, kdy má pevně stanovenou úrokovou sazbu.
Podle informací dostupných v Hospodářských novinách by výsledný efekt měl být velmi výrazný, protože nyní za takové transakce platí klient až desetitisíce korun, zatímco zvažovaná úprava by měla tyto poplatky snížit na řády sto korun.
budík u mincí
Samozřejmě toto umožní snadnější refinancování hypoték, protože poplatky za předčasné splácení jsou právě i v tomto případě účtovány. Často se pak klienti dopočítají toho, že vlastně se jim změna ani zase tolik nevyplatí a zůstávají dál u své stávající banky s vědomím, že sice platí vyšší úroky, ale ve výsledku by zaplacená částka po přesunu do jiné banky a zaplacení poplatků za předčasné splácení byla takřka stejná.
Dá se předpokládat, že dopad této změny bude výrazný, protože v naší zemi běží 650 tisíc půjček na bydlení s celkovým dluhem vyšším než 900 miliard korun českých.
Další změnou v navrhovaných změnách je také zákaz účtování ušlého zisku, poštovné a kopírování dokumentů.
Protože už v roce 2018 zasáhla nemálo Česká národní banka do hypotečního trhu, banky se samozřejmě i nyní bouří a změny, které by měly přijít v platnost již v letošním roce nevítají s otevřenou náručí. Tyto kroky však jsou prováděny na základě toho, že se očekává celkové zhoršení ekonomické situace u nás a předpokládá se, že část populace bude mít problém se splácením svých stávajících závazků.
historické váhy
Už od října 2018 je poskytování úvěrů velmi přísné a každý žadatel prochází poměrně detailním ověřováním, protože veškeré dluhy žadatele o hypotéku na bydlení nesmí být vyšší než 45 procent měsíčního čistého výdělku. Výše celkových dluhů nesmí dále přesáhnout devět ročních čistých příjmů.